اک گلد چگونه متولد شد؟!

وحید رحیمی در سال 1380 پس از گذراندن دوره های تخصصی ساخت طلا و جواهر به صورت دست ساز پس از یک دهه فعالیت مرکز تخصصی طراحی و تولید طلا و جواهر اک گلد را رسما تاسیس نمود و به صورت رسمی و  صنعتی مصنوعات خود را به صورت انبوه تولید نمود و خود را در بازار مطرح نمود.

اک گلد در این راستا با استفاده از هنر و خلاقیت ایرانی و توجه به تکنیک های بازار های جهانی، توانست محصولاتی قابل رقابت با برند های معتبر جهانی به بازار عرضه کند.

مرکز تخصصی اک گلد برای رسیدن به هدف های متعالی خود از تمام توان مجموعه خود و صنایع مرتبط در داخل و خارج از کشور استفاده می نماید.

این مجموعه همیشه در تلاش مجدانه در پی دستیابی به موفقیت های درخشان تر در بازار های داخلی و بین المللی است.