واحد آبکاری

آخرین مرحله ی ساخت طلا آبکاری می باشد، روکش کردن یک قطعه به ‌وسیله طلا را آبکاری طلا می‌گویند. به آبکاری‌ طلا در اصطلاح عامیانه، «تغییر رنگ طلا» هم گفته می‌شود که رنگ های طلای زرد، طلای سفید و رزگلد بسیار شناخته شده اند. با این‌ حال این سه رنگ خود می‌توانند به زیر مجموعه ‌های مختلفی تقسیم‌ شده و نماهای بصری گوناگونی را ایجاد کنند.