واحد قالب گیری و ریخته گری

واحد قالب گیری نیز یکی دیگر از ایستگاه های تولیدی گروه هنری صنعتی اک گلد می باشد.
در این واحد پس از نهایی شدن پرینت سه بعدی، با دستگاه های پیشرفته و تکنولوژی روز قالب های گچی برای ریخته گری و تولید انبوه تهیه می شود.
در این بخش طلای مذاب داخل قالب ها ریخته شده و مصنوعات به تعداد زیادی تولید شده و برای مونتاژ به ایستگاه بعدی منتقل می شوند.