واحد پرداخت وجلا

به منظور هر چه بهتر شدن ظاهر و صیقلی شدن طلا و همچنین افزایش مقاومت آن در برار سایش و اصطحکاک سطحی پرداخت کاری روی محصول صورت می گیرد. به طور کلی می توان گفت در این بخش مجموعه ای فعالیت های دستی و کار با ماشین آلات صنعتی صورت می گیرد و باعث می شود بعد از فعالیت های صنعتی محصول به زیبا ترین شکل ممکن درآید.